html website maker

WYŚWIETLACZ R3D

Prezentujemy Wam innowacyjny na skalę światową, całkowicie odmienny od wszystkich dotychczasowych, wyświetlacz 3D, w którym nie ma konieczności wykorzystywania okularów – pomiędzy Waszymi oczami a ekranem nic się nie znajduje.

O FIRMIE

R3D Technical spółka z o.o.

Jesteśmy firmą z branży innowacyjnej – zespołem ludzi ogarniętych pasją tworzenia rozwiązań polepszających nasz świat oraz komfort życia. W chwili obecnej skupiliśmy się na fascynującym nas obszarze wyświetlania obrazu przestrzennego – 3D.

Naszym celem jest zaproponowanie Wam możliwości oglądania obrazu z prawdziwą głębią, którą nie dysponuje żaden istniejący wyświetlacz. Co więcej, chcemy, by odbywało się to bez okularów, które nas ograniczają i utrudniają czerpanie przyjemności z oglądania ulubionych treści.

Na początku był pomysł i wiara, że można to zrobić w sposób całkowicie inny niż obecnie stosowane. Później była ciężka praca, gdy ideę przekuwaliśmy w pomysł, pomysł w technologię, a technologię w gotowe urządzenie. I udało się. Opracowaliśmy całkowicie nową metodę wyświetlania obrazu 3D i urządzenie do wyświetlania obrazu 3D, które następnie zostały objęte ochroną patentową. Dzięki temu dziś możemy je Wam przedstawić.

O PRODUKCIE

Dlaczego nasz wyświetlacz jest tak wyjątkowy?

  1. zastosowaliśmy w nim całkowicie nową metodę wyświetlania obrazu 3D, opracowaną przez nas samodzielnie i opatentowaną,
  2. pomiędzy okiem widza a ekranem nie ma żadnej struktury – obraz 3D jest widoczny bez okularów,
  3. przekaz kierowany z jednego wyświetlacza może być profilowany pod kątem osób wyposażonych w urządzenie umożliwiające odbiór – różne osoby mogą widzieć odmienne treści,
  4. oraz jest całkowicie niewidoczny dla osób postronnych – nie ma możliwości odebrania przekazu przez osobę nie wyposażoną w odpowiednie urządzenie,
  5. jest to pierwszy na świecie wyświetlacz generujący pełny obraz przestrzenny, bez względu na kąt, pod którym spogląda na niego widz.

PROJEKT

Zaprezentowanie nowego produktu było możliwe dzięki udziałowi w projekcie „Voucher na innowacje – wsparcie przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń”. W 2015 roku zrealizowaliśmy dzięki zaangażowaniu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubuskiego na lata 2007-2013 projekt pn. „Wykonanie struktury elementu aktywnego wyświetlacza stereoskopowego.”

Efektem współpracy badawczo-rozwojowej z Politechniką Wrocławską było stworzenie w pełni funkcjonalnej struktury powierzchni retrorefleksyjnej stanowiącej element aktywny wyświetlacza stereoskopowego.

Dzięki temu powstał w pełni funkcjonalny prototyp wyświetlacza o konstrukcji zgodnej z opatentowaną technologią spółki R3D, w którym skutecznie zaimplementowano wykonaną w ramach realizacji projektu matrycę retrorefleksyjną o założonych parametrach technicznych i funkcjonalnych. Prototyp wyświetlacza stanowił w pełni sprawne, autonomiczne urządzenie wyświetlające obraz na podstawie danych dostarczonych z zewnętrznego źródła sygnału graficznego.

Prototyp stał się podstawą do opracowania gotowego produktu, który Państwu prezentujemy.

ADRES:
R3D Technical Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 68-320 Jasień, ul. Leśna 11

Dziękujemy! Odpiwiemy niebawem!